BA De Beemden

OV3 | Vervolg: Alternerende Beroepsopleiding in OV3

Andere
Is deze richting iets voor jou? Nieuws

Opzet ABO:
tewerkstellingskansen van de jongere aanzienlijk verhogen door het verwerven van ervaring in het vak.


In opleidingsvorm 3 (OV3) geven we de leerlingen een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

Na het 5e jaar in OV3 kan een leerling de alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar volgen.

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2 dagen leren op school ( 7u beroepsgerichte vorming en 7u algemene vorming)
  • 3 dagen stage op de werkvloer

WAAROM ZOU IK ABO VOLGEN?

De ABO-cursist die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling.
  • behoudt het recht op kinderbijslag.
  • is al ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding).
  • doorloopt tijdens het ABO-jaar al een groot deel van zijn beroepsinschakelingstijd.
  • heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering.

De ABO-cursist die slaagt :

  • behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.
  • krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds (na voldoende uren stage).
Als je ervaring hebt opgedaan in je vak, dan vind je véél makkelijker werk.
Tom

Doorheen de jaren is gebleken dat ongeveer 75% van de jongeren die een ABO-jaar volgen tewerkgesteld worden op hun stageplaats of uiteindelijk nog voor een extra vervolgopleiding kiezen.

CONTACTGEGEVENS ABO-COÖRDINATOR

Chris Liekens is ABO-coördinator en trajectbegeleider voor onze school.
Bij haar kan je terecht voor alle informatie over deze alternerende beroepsopleiding.

Tel: 0473/49 58 68
Email: chris.liekens@badebeemden.be

Gerelateerd nieuws

Nieuws
BA De Beemden
apr. 19, 2024
Jeugdboekenmaand ontmoet LO-les.
Nieuws
BA De Beemden
mrt. 25, 2024
Rotaryclub Mechelen steunt De Beemden met cheque van 7.500 euro.