Deze pagina is nog in opbouw
BA De Beemden

OV3 | 1e jaar opleidingsfase Basis horeca

Andere
BUSO
OV3
horeca
horecamedewerker
keuken
afwasser
Is deze richting iets voor jou?

In opleidingsvorm 3 (OV3) geven we de leerlingen een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

In opleidingsvorm 3 (OV3) geven we de leerlingen een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu.

We organiseren deze beroepsopleidingen:

 • auto-hulpmecanicien
 • metselaar
 • schilder-decorateur
 • grootkeukenmedewerker
 • logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen
 • medewerker kapper (vanaf 1 september 2021)

Wij zijn gespecialiseerd in opleidingen OV3 voor

 • kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen (type basisaanbod).
 • kinderen met een lichte mentale handicap (type 1).
 • kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3).

MAG JE ZOMAAR STARTEN IN HET BUSO?

Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Om in het BuSO te kunnen inschrijven, heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) mogen een inschrijvingsverslag opstellen.

Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school.

Na het 5e jaar in OV3 kan een leerling de alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar volgen.
Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

 • 2 dagen leren op school ( 7u beroepsgerichte vorming en 7u algemene vorming)
 • 3 dagen stage op de werkvloer
lees verder over ABO