BA De Beemden

OV1

Andere
Is deze richting iets voor jou?

In opleidingsvorm 1 (OV1) bereiden we de leerlingen voor op maatschappelijke participatie en indien mogelijk op tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning.

In OV1 hebben we een

  • geïntegreerde werking
  • auti-werking

MAG JE ZOMAAR STARTEN IN HET BUSO?

Het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) richt zich tot jongeren van 13 tot 21 jaar met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Om in het BuSO te kunnen inschrijven, heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) mogen een inschrijvingsverslag opstellen.

Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school.