BA De Beemden

2B | Maatschappij & welzijn - STEM - Technieken - OV4

B-stroom
STEM
Maatschappij & welzijn
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel

De auti-klassen van de 1e en 2e graad B-stroom in Campus De Beemden bereiden onze leerlingen voor op verder studeren in de 3e graad (en eventueel al 2e graad) van het beroepssecundair onderwijs (BSO).

Campus De Beemden is onze campus voor buitengewoon onderwijs. Hier richten we onze 1e graad B in op maat van kinderen met ASS.

De leerlingen volgen het gewone leerprogramma van het secundair onderwijs. Leraren en begeleiders met affiniteit met ASS zijn aanwezig en zullen zich hierin steeds verder professionaliseren.

De lessen gaan door in een vast, prikkelarm leslokaal. De schooldagen bevatten een duidelijke dag- en lesstructuur. Pauzes en speeltijden verlopen in alle rust. De leerstof wordt aangeboden volgens de leerstijl en onderwijsbehoefte van het kind.

Lessentabellen

Basisvakken Uur
FRANS 2
ENGELS 2
GODSDIENST OF ZEDENLEER 2
ARTISTIEKE VORMING 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
PROJECT ALGEMENE VAKKEN (PAV) 6
PAV - DIFFERENTIATIE 2
PROJECT 3
SEMINARIES & Opties Uur
SEMINARIES LES(S) IS MORE: "SOCIALE VAARDIGHEDEN" 2
STEM-TECHNIEKEN 5
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 5