BA De Beemden

1A | OV4

A-stroom
Andere
Is deze richting iets voor jou? Lessentabel

In onze seminaries gaat het ondermeer over exploreren en ontwikkelen van talenten. Dat doen we met het talentenportfolio. Zo bereiden we onze leerlingen niet alleen voor op de studiemogelijkheden van onze eigen school, maar ook op die van de andere campussen van Busleyden Atheneum.

Deze opleiding gaat door op BA Pitzemburg.

BA Pitzemburg is onze campus met opleidingen die typisch voorbereiden op de universiteit en de hogeschool. We richten er onze 1e en 2e graad A eveneens in op maat van kinderen met ASS.

De leerlingen volgen het gewone leerprogramma van het secundair onderwijs. Leraren en begeleiders met affiniteit met ASS zijn aanwezig en zullen zich hierin steeds verder professionaliseren.

De lessen gaan door in een vast, prikkelarm leslokaal. De schooldagen bevatten een duidelijke dag- en lesstructuur. Pauzes en speeltijden verlopen in alle rust. De leerstof wordt aangeboden volgens de leerstijl en onderwijsbehoefte van het kind.

In het seminarie sociale vaardigheden werken we aan de weerbaarheid van onze leerlingen. We bereiden onze leerlingen voor op deelname aan het "gewone" secundair onderwijs buiten de auti-klassen.

Lessentabellen

Basisvorming Uur
AARDRIJKSKUNDE 2
BURGERSCHAP 1
ENGELS 2
FRANS 4
GESCHIEDENIS 1
LEVENSBESCHOUWING 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
MUZIKALE OPVOEDING 1
NATUURWETENSCHAPPEN 1
NEDERLANDS 4
PLASTISCHE OPVOEDING 1
TECHNIEK 2
WISKUNDE 5
Keuzegedeelte Uur
ANDERS DENKEN EN WAARNEMEN 4