Opleidingsvormen in BA De Beemden

Met buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) in BA De Beemden richten we ons tot jongeren met een beperking of een (leer)probleem.
Daarnaast biedt BA De Beemden onderwijs voor kinderen met autisme (ASS) aan.

We bieden 4 opleidingsvormen aan:


Opleidingsvorm 1 (Type 2 en 4):
Deze opleidingsvorm biedt een algemene sociale vorming met het oog op integratie en participatie in een beschermd leefmilieu en de maatschappij.

Opleidingsvorm 2 (Type 2, 3 en 4):
Deze opleidingsvorm is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een leef- en werkomgeving waar ondersteuning voorzien is. We bereiden leerlingen voor op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf.

Opleidingsvorm 3 (Type BA en 3):
Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Je kan in OV3 verschillende opleidingen volgen.

Opleidingsvorm 4 (Type 9):
Deze opleidingsvorm biedt onderwijs aan jongeren met een Type 9 verslag. Deze leerlingen volgen het gemeenschappelijk curriculum van het reguliere onderwijs, met aangepaste doelstellingen en ondersteuning.


We organiseren ons onderwijs volgens de beperking van de jongere:

  • Type BA: leerlingen met een lichte mentale beperking.
  • Type 2: leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking.
  • Type 3: leerlingen met ernstige emotionele problemen en/of gedragsproblemen.
  • Type 4: leerlingen met een fysieke beperking.
  • Type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis, zonder mentale beperking.


Lees alles over onze verschillende opleidingsvormen en studieaanbod.