Opleidingen in BA De Beemden

Met buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) in BA De Beemden richten we ons tot jongeren met een handicap of jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Daarnaast biedt BA De Beemden, samen met BA Pitzemburg, onderwijs voor kinderen met autisme (ASS) aan.

We bieden 4 opleidingsvormen aan die elk een bepaalde doelstelling nastreven voor de leerlingen:


Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing
Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu.

Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking
Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs
Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd.

Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, en technisch onderwijs
Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.


We organiseren ons onderwijs volgens de beperking van de jongere:

  • kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen (type basisaanbod).
  • kinderen met een lichte mentale handicap (type 1).
  • kinderen met een matige of ernstige mentale handicap (type 2).
  • kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3).
  • kinderen met een fysieke handicap, zonder rolstoel (type 4).
  • kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (type 9).


Lees alles over onze verschillende opleidingsvormen en studieaanbod...