Opleidingen in BA De Beemden

Met buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) op Campus De Beemden richten we ons tot jongeren met een handicap of jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Daarnaast heeft Campus De Beemden, samen met Campus Pitzemburg, onderwijs voor kinderen met autisme (ASS).

We organiseren ons onderwijs volgens de beperking van de jongere:

  • kinderen met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen (type basisaanbod).
  • kinderen met een lichte mentale handicap (type 1).
  • kinderen met een matige of ernstige mentale handicap (type 2).
  • kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen (type 3).
  • kinderen met een fysieke handicap, zonder rolstoel (type 4).
  • kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (type 9).

We bieden 4 opleidingsvormen die elk een bepaalde doelstelling nastreven voor de leerlingen.

Lees alles over onze verschillende opleidingsvormen